Skip to content

Tag: kotlety mielone bez jajka

Dowód, że białko-5 wiążące IGF działa jako czynnik wzrostu czesc 4

1 miesiąc ago

263 words

Aktywność ALP w ekstraktach z kości wyrażono jako milijednostki na miligram białka lub w milijednostkach na miligram suchej masy kości. Całkowite poziomy białka. Stężenie białka oznaczono za pomocą testu Bradforda z użyciem komercyjnego zestawu (Bio-Rad Laboratories Inc.). Analiza statystyczna Analiza statystyczna danych została przeprowadzona za pomocą testu t lub metody najmniej znaczących różnic ochronnych Fishera…

Autoodporność specyficzna względem narządu u myszy, których repertuar komórek T jest kształtowany przez pojedynczy antygenowy peptyd ad 5

1 miesiąc ago

861 words

Tak było nawet wtedy, gdy komórki stymulowano komórkami śledziony B2H TKO wyrażającymi ten kompleks jako pojedynczy gatunek na najwyższym poziomie spośród trzech linii (22) (danych nie pokazano). Jednakże po trzech lub czterech rundach stymulacji komórkami śledziony B2H TKO w obecności cytokin, śledzionowe komórki T CD4 + z myszy H3 TKO, ale nie te z myszy…

FOXP3 jest nowym represorem transkrypcyjnym dla onkogenu SKP2 raka sutka ad 5

2 miesiące ago

140 words

Aby uzasadnić, że inaktywacja FOXP3 jest pierwotnym zdarzeniem prowadzącym do nadekspresji SKP2, transdukowaliśmy wczesny pasaż normalnych ludzkich komórek nabłonka sutka (HMEC) lentiwirusowym wektorem kodującym siRNA swoisty dla FOXP3 lub kontrolnego wektora lentiwirusowego. Niezniszczone komórki zostały wyeliminowane przez blastycydynę. Jak pokazano na Figurze 5A, transdukcja siRNA FOXP3 spowodowała ponad 100-krotne zmniejszenie transkryptu FOXP3. Odpowiadając temu zaobserwowano…

Indukcja regulatora sygnału cytokin SOCS3 / CIS3 jako strategia terapeutyczna w leczeniu zapalenia stawów ad 5

2 miesiące ago

359 words

Następnie badaliśmy wpływ CIS3 i dnSTAT3 na wydzielanie prozapalnych cytokin. Poziomy TNF-a, IL-1 (3 i IL-6 analizowano w kondycjonowanej pożywce (CM) fibroblastów maziowych RA zakażonych AxCACIS3-, AxCAdnSTAT3- i AxCALacZ (Figura 2, c i d). Indukowane w surowicy i indukowane TNFa wytwarzanie IL-6 znacznie zmniejszono przez zakażenie AxCACIS3 i AxCAdnSTAT3, ale nie AxCALacZ (kontrola). Jednak TNF-a…