Skip to content

Testowanie stresu wysiłkowego

3 miesiące ago

108 words

Podobny obrazTesty wysiłkowe wysiłkowe (EST) mogą służyć do oceny wydolności wysiłkowej w kardiomiopatii i mają wartość u osób z HCM, w celu oceny dynamicznych zmian pojemności minutowej serca. Musi być przeprowadzony pod odpowiednim nadzorem, biorąc pod uwagę ryzyko klinicznie znaczącej arytmii. Formalne badanie wysiłkowe krążeniowo-oddechowe (CPET) z formalnym pomiarem maksymalnego VO2 może być przydatne w rozróżnianiu łagodniejszych fenotypów HCM od „serca atletycznego”. W tym ostatnim, szczytowe zużycie tlenu jest zwykle ponadnormalne, podczas gdy u osób z HCM jest nieprawidłowe.

[więcej w: chomik syryjski ile żyje, portius krosno godziny otwarcia, odżywki na mase mięśniową ]